Om Josefine / About

Yoga: rörelser, andning och meditation har förmågan att ta fram det bästa i människor. Vi är komplexa varelser med våra vanor, tankemönster, reaktionsmönster och föreställningar om hur saker är och bör vara. Genom att bli fullkomligt medveten om det stora här och nu öppnas en möjlighet att existera utanför de här mönstren, att existera som endast ett medvetande. Det är här det inre ljuset kan börja lysa, drömmar manifesteras och världen framstå klar och tydlig. Min uppgift som yogalärare att skapa utrymme för människor att uppnå detta tillstånd, att uppleva lugn, bli fyllda av energi, bli medvetna om varje förnimmelse och känna i sin kropp som är fylld av rörelse .

Jag älskar att ge människor en större förståelse för sina kroppar, för kopplingen mellan kropp och sinne och för kopplingen mellan kropp, sinne och allt det som omger oss i världen.

Min yoga är olinjerad och ickestatisk. Den är tillåtande och rolig, utforskande och undersökande istället för fast och systematisk. Den är rörelse, andetag och medvetenhet i din kropp.

 

 

Yoga: movement, breathing, meditation, has the ability to bring out the best in people. We all have layers, habits, though patterns, patterns of reaction, prejudices and preconceptions. Becoming fully aware of the present gives us the opportunity to exist without those patterns, to exist as pure selves. This is when the light starts to shine through. My responsibility as a yoga teacher is to create space for people to manifest their inner light – to become calm, energetic, aware and present, and to feel the joy of having a body that is able to move, no matter what shape movement takes.

I’m passionate about giving people a better understanding of their bodies, as well as of the connection between body and mind, and the connection between body, mind and everything else that surrounds us.

My yoga is fluid, not static. Its fun and allowable, exploring and investigating instead of rigid. Its movement, breathing and awareness in your body.